1.1. TÜRK HUKUK MEVZUATININ ANALİZ EDİLMESİ

1.2. MAĞDUR DESTEK SİSTEMİNDE YER ALAN STK, GÖNÜLLÜLER VE KAMUNUN ROLLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

1.3. MAĞDUR DESTEK SİSTEMİNDE YER ALAN KURUMLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYON MEKANİZMASININ ANALİZ EDİLMESİ

1.4. GENEL OLARAK MAĞDURLARIN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ

1.5 DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE ANALİZİ

1.6 İHTİYAÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNU AYRIMTILANDIRMAK VE TARTIŞMAK İÇİN ÇALIŞTAY

1.7 MEDYA TOPLANTISI