2- AB EN İYİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

2.1 AVRUPA BİRLİĞİ YASAL MEVZUATININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

2.2 İSPANYA VE PORTEKİZ ÇALIŞMA ZİYARETİ. MAĞDURLARA KORUMA VE YARDIM SAĞLANMASINDA İSPANYOL SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

2.3. FRANSA ÇALIŞMA ZİYARETİ

2.4. İTALYA VE HIRVATİSTAN ÇALIŞMA ZİYARETİ

2.5. MAĞDURLARIN HAKLARIYLA İLGİLİ FARKLI AB SİSTEMLERİNİN EN İYİ UYGULAMALARINI KARŞILAŞTIRMAK İÇİN ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENMESİ

2.6 AB YASAL ÇEERÇEVESİ VE AB STANDARTLARI VE EN İYİ UYGULAMALARINI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İÇEREN RAPORUN HAZIRLANMASI VE TARTIŞILMASI