3- YAPILAN ANALİZ ÇALIŞMALARI IŞIĞINDA BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI

3.1. MAĞDURLARA YÖNELİK SİSTEMİN BELİRLENMESİ İÇİN MEKANİZMALARINI TANIMLAMAK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARLA ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMASI

3.2. STRATEJİK ALANLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARI

3.3 ÖNERİLEN STRATEJİK PLAN İÇİN KAPSAMLI VE KABUL EDİLEBİLİR BİR TASLAĞIN HAZIRLANMASI İÇİN ÇALIŞTAY

3.4 STRATETJİK PLANIN TARTIŞILMASI, KABUL EDİLMESİ VE BASILMASI İÇİN ADALET BAKANLIĞI İLE SEMİNER