4.1 TÜRKİYEYE EN UYGUN MODELE KARAR VERMEK İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ

4.2 7 pilot ilde Mağdur Destek Birimleri Kurma

4.3 Protokoller ve final modelini tanımlamada raporun ayrıntılı olarak hazırlanması

4.4 Dezavantajlı mağdurlar için bir kayıt sisteminin oluşturulması

4.5 7 pilot il birimlerinde çalışacak personeller için eğitim seminerlerinin verilmesi