5.1 Mağdur Hakları ile İlgili yasal değişik önerileri

5.2 Mağdur hakları ile ilgili ikincil yasa çalışmaları

5.3 Memurların takım çalışmasındaki rolü

5.4 Mağdurlara hizmet sunmak için uygun ilkelerin yer aldığı rehberin hazırlanması

5.5 Uygun bir kayıt sisteminin olUşturUlması

5.6 Mağdurlar için alternatif tazmin programlarını geliştirme : onarıcı adalet