6-EĞİTİM

6.1. Mağdur hakları alanında eğitim ihtiyaçlarının keşfedilmesi

6.2. Müdahale programlarının hazırlanması

6.3. Eğitim materyallerinin hazırlanması

6.4. Eğitici eğitimi seminerleri

6.5. Medya bilgilendirme