7.1 Bir iletişim kampanyasının hazırlanması

7.2 Farkındalık materyallerinin hazırlanması ( Mağdur hakları rehberi, broşürler, kamu spotları)

7.3 websitesinin güncellenmesi

7.4 Medya ile seminer

7.5 Mağdur Hakları telefon hattının altyapısını oluşturma

7.6 Uluslararası sempozyum ve haftalık toplantılar