Başkanlığımızca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmelik çalışmalarına başlanılmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 1 Nolu Kararnamesi kapsamında adli süreçte suç mağdurlarına yönelik hizmet sunumuna dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yönetmelik çalışmalarına başlanılması hususunda Makam Olur'u alınmıştır.

Bu kapsamda taslak yönetmeliğin hazırlanması için mağdur hakları alanında çalışan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının, STK temsilcilerinin ve öğretim görevlilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulacak olup, çalışma grubunca hazırlanan taslak yönetmelik 30 Kasım 2018 tarihine kadar kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulacaktır.


EKLER:

-Makam Olur'u

-Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Hazırlanması Takvimi