Ülkemizde son yıllarda yaşanan adalet sistemindeki değişim ve dönüşüm sürecinde, çocuklara yönelik uygulamalarda önemli ilerlemeler sağlanmış; mevzuat güçlendirilmiş, örgütlenmede değişikliklere gidilmiş ve çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

AB’nin mali, UNICEF’in teknik desteğinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi ortaklığında 2012 – 2014 yılları arasında yürütülmüş olan Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında standartları oluşturulan, adliyeye gelen çocuklara uygun görüşme koşullarını içeren teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocukla Adli Görüşme Odaları oluşturulmuştur..

Proje kapsamında çocuk merkezli oluşturulan bu odaların; Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 dönemine ilişkin Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda başta çocuklar olmak üzere adli süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde “çocuğun üstün yararı” ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Adli Görüşme Odalarının;

Özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen;

· * ** Öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,

· * ** Cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların, İfade ve beyanının alınmasında kullanılması, uygun görülmüştür.