Adli Görüşme Odaları (20 Mart 2017 - 6 Mayıs 2017) Eğitimi Antalya

Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Plânında yer alan hedefler doğrultusunda, özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte yer alan ve diğer kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyete geçmesi planlanan "Adli Görüşme Odaları" nda görev yapacak sosyal çalışma görevlileri başta olmak üzere tüm komisyonlarda görevli sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak 20-24 Mart 2017 - 21-25 Mart 2017 (1.hafta), 27-31 Mart 2017 - 28 Mart-01 Nisan 2017 (2.hafta), 03-07 Nisan 2017 - 04-08 Nisan 2017 (3.hafta), 24-28 Nisan 2017 - 25-29 Nisan 2017 (4.hafta), 01-05 Mayıs 2017 - 02-06 Mayıs 2017 (5.hafta) tarihleri arasında 5 hafta süreyle 10 grup halinde, bu odaların kullanımı ile ilgili işlemlerde koordinasyonu sağlayacak yazı işleri müdürü ve zabıt kâtipleri içerisinden görevlendirilecek olan adli görüşme odası koordinatörlerine "Adli Görüşme Odaları" konusunda adli görüşme odası koordinatörlerine yönelik olarak 27-29 Mart 2017 tarihleri arasında, adli görüşme odalarının gözetim ve denetiminden sorumlu olan Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya'da eğitim verilmiştir.

Eğitim Daire Başkanlığı ve Unıcef’ in teknik destek sağladığı, ÇOKMED’ in eğitim içeriklerinin hazırlanması, eğitim ekibinin oluşturulması, eğitimlerin verilmesi ve eğitim sonrası analizlerin yapılması gibi görevleri yaptığı eğitim başarıyla tamamlanmıştır. AGO eğitimine 519’ü uzman, 32’si Cumhuriyet Başsavcı ve yardımcısı ve 29’ü koordinatör olmak üzere toplam 580 kişi katılmıştır. Cumhuriyet Başsavcı ve yardımcıları ile koordinatörler, proje kapsamında verilen AGO eğitim programının ilk gününde yer alan mevzuatla ilgili bölümüne katılmış ve daha sonra gruptan ayrılarak Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından verilen toplam 3 günlük eğitime devam etmişlerdir.