Adli Görüşme Odaları 1. Grup Eğitimi İstanbul

Adli görüşme odalarında yapılan görüşmelerin daha verimli ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve adli görüşme odalarında sunulan hizmetten daha fazla kişinin faydalanabilmesini temin etmek amacıyla, söz konusu odaların bulunduğu 53 il, 57 adliyede görev yapan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve sosyal çalışma görevlisine yönelik olarak 30 Ekim - 1 Kasım 2017 (1. Grup) tarihleri arasında İstanbul ilinde eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.