AGO NEDİR?

Adli Görüşme Odaları, 2012-2014 yılları arasında Bakanlığımız ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi” nin çıktısı olarak kurulmuş olan ve görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere “Bekleme Odası”, “Görüşme Odası” ve “Gözlem Odası” şeklinde üç odadan oluşan özel alanlardır.

05/01/2017 tarihli BAKAN OLUR’u ile bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği 24/02/2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş ve sonrasında 23 il, 26 adliyede 29 adli görüşme odası gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak 03/04/2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. Adli görüşme odalarının faaliyete geçmesinden sonra alınan olumlu geri bildirimler de değerlendirilerek uygulamanın Ülkemiz geneline hali hazırda 55 ilde, 63 adliyede 66 adli görüşme odası faaliyette bulunmaktadır.

Bu odalarda Nisan 2017 den beri 14.234 görüşme gerçekleştirilmiştir.

Yeni adli görüşme odalarının faaliyete geçirilerek 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.