AR-GE ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü

Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; çocuklara, kadınlara, tanıklar ve suç mağdurlarına, yönelik verilmesi planlanan destek hizmetleri ile ilgili, uluslararası standartlara uygun olacak şekilde, bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişme ile yenilikleri takip ederek, gelişimin sürekliliğini sağlamak için projeler hazırlamak, yürütmek, diğer kurumlarca yürütülen projelere katkı sağlamak, çeşitli iş birlikleri ve bilgi alışverişi için girişimlerde bulunmaktır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına yol göstermek, hizmet kalitesi ve verimliliğini ölçmek, eksiklikleri tespit etmek amacıyla; Bakanlık birimleri ve diğer kamu kuruluşları ile bağlantılı olarak mağdurlara ilişkin istatistik verileri doğru ve düzenli bir şekilde tutmak, farkındalığı ve hizmet sunumunu bilinir kılmak için, İnternet ve sosyal medya iletişim politika ve stratejilerini, gelişen bilgi teknolojileri doğrultusunda belirlemek, uygulamak, ve vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştırmaktır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra hedef kitleye destek hizmetleri sağlayan veya sağlayacak olan personelin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini tespit etmek ve ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek, bu eğitim faaliyetlerini belirli aralıklarla güncellemek de bu müdürlüğün hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğine ilişkin hedeflerindendir.

Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkez teşkilatında bulunan personele yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerini ve ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek,

b) Taşra teşkilatının kurulması ile birlikte taşra teşkilatında bulunan personele yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerini ve ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek,

c) Başkanlık hizmetlerine yönelik araştırmalar yapmak, raporlar yayınlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde mağdur hakları alanındaki gelişmeleri takip ederek raporlama yapmak,

d) Başkanlık hizmetlerine yönelik istatistik verilerin daha sağlıklı ve daha düzenli olarak tutulması için ilgili birimler ile birlikte çalışmalar yürütmek, İstatistik verilere ilişkin raporlar yayınlamak,

e) Diğer müdürlüklerle işbirliği yaparak Başkanlığın yıllık faaliyet takvimini belirlemek,

f) Başkanlığın misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini belirleyerek Adalet Bakanlığı’nın stratejik planı ve diğer uluslararası belgeler çerçevesinde eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek,

g) Başkanlıkça gerçekleştirilen toplantı, seminer, sempozyum, panel gibi programlar için gerekli hazırlıkları gerçekleştirmek,

ğ) Başkanlığa ait İnternet sitesini (www.magdur.adalet.gov.tr) güncel tutmak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile sürekli irtibatlı olarak İnternet sitesine ait teknik ve güvenlik güncellemelerini yapmak,

h) Başkanlığa ait resmi sosyal hesapları (facebook, twitter) kontrol etmek ve Başkanlığın çalışmalarını bu platformlarda paylaşmak.

ı) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.