Bakanlığımızca hazırlanan Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen Cinsel Suç Soruşturmaları Genelgesi hakkında 19 Kasım 2018 tarihli TRThaber yayını