Bakanlığımızca hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı Taslağı kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir.