ADLİ SOSYAL DESTEK HİZMET MODELİ DEĞİŞİYOR

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve UNICEF işbirliği ile yürütülen çalışma çerçevesinde mağdurlara suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, yeni mağduriyetler yaşanmasının önüne geçmek ve benzeri hizmetleri yerine getirmek üzere yeni bir teşkilat modeli oluşturulması planlanmaktadır. Oluşturulması düşünülen teşkilat modelinde, daha önce Adalet Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile adliyelerde oluşturulmuş olan Çocuklarla Adli Görüşme Odalarını (ÇAGO) da içine alacak şekilde bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında kurulması planlanan yeni hizmet biriminin modellemesi ve standartlarının geliştirilmesi, adli süreçte Cumhuriyet Başsavcılığı ve tüm mahkemelere hizmet sunulması, adli görüşmelerde kurulu bulunan ÇAGO'ların bu hizmet birimi içerisinde aktif şekilde kullanılması ve aile mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin bu birim altında toplanarak, yapılacak etki ve analiz çalışmaları sonrasında bu birimin faaliyete başlaması öngörülmektedir.

Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından, çalışma grubu ve danışma kurulu oluşturulmuştur. UNICEF tarafından çalışmalara bilimsel destek sunulması için dört kişilik bir danışman ekip belirlenmiştir. Danışman ekibin alanda çalışan hâkim, savcı ve uzmanlarla (Psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı) görüşerek mevcut durumun analizi, sorunların tespiti, uluslararası iyi uygulama örnekleri ile birlikte ülkemizde mağdur hakları alanında uygulanabilecek, etkin, işlevsel ve sürdürülebilir bir hizmet modelini ortaya koyması beklenmektedir.

Bu süreçte Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, alanda çalışan uzmanların görüş ve düşüncelerini değerlendirerek, yeni modelin oluşmasında çalışanların da katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Bu çalışmalar sonucunda; mevcut durumun analizi, raporlanması, model önerisi, iş akışı ve yönetim standartlarının geliştirilmesi, model ve adli görüşme için görev tanımı yapılması, uygulamaya ilişkin kayıt tutma ve yazılı geri bildirim sisteminin oluşturulması sağlanarak yeni adli sosyal destek modeli ortaya konulması ve ilk etapta Ankara Batı Adliyesi'nde pilot uygulama yapılması düşünülmektedir.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal