Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi ve ilgili kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Başkanlığımızı temsilen Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Sosyal Çalışmacılar Begüm Burçak ve Pınar Özdemir, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, RTÜK, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu temsilcileri ile çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır.

Toplantı açılış konuşmaları ile başlamış olup, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve toplantıya katılan ilgili kurumlar tarafından çocuk koruma hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmaların tanıtıldığı bir sunum yapılmıştır.

Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan tarafından “Adli Süreçte Çocuk Koruma Sistemi Yürütülen Çalışmalar” konulu bir sunum yapılmıştır.

Ayrıca toplantıda, eğitim ortamlarında çocukların korunması konusunda sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımları ve önerileri konusunda da sunumlar gerçekleştirilmiştir.


Toplantı grup çalışmaları ile devam etmiş olup; grup çalışmalarında;

-İhmal ve istismarın önleme ve koruma; istismar ve ihmal öncesi farkındalık yaratma sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri ile sosyal medya ve sanal zorbalık, erken çocukluk travmalarının önlenmesi için şiddete ve istismara duyarlı okul projesinin tartışılması, STK’larla işbirliği ve MEB personelinin niteliğinin artırılması,

-İhmal ve istismarın tespiti; çocuk istismar ve ihmalinin tanınmasındaki güçlükler/ çözüm önerileri,

-İhmal ve istismarın bildirimi; yasal ve koruma bildirimi gerekliliğini anlamada sorunlar ile yasal ve koruma bildirimi yapılmasındaki sorunlar (yasal/ idari) çözüm önerileri,

-İhmal ve istismara müdahale ve izleme; ihmal ve istismara uğramış çocuğa yaklaşım ile bildirim sonrası okula uyum süreci ve çocuğun çok boyutlu izlenmesi, izleme sürecinde kurum içi ve diğer kurumlarla yaşanan sorunlar/ çözüm önerileri, istismara uğramış çocuğun ailesi ile işbirliğinde yaşanan sorunlar ve aileye sunulacak psiko-sosyal hizmetler,

Konuları ele alınmıştır.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı olarak mağdurlara yönelik planlanan hizmetler hakkında bilgilendirme yapılmış ve son gelişmeler ele alınmıştır.