Çocuk Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çocuk Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; bütüncül bir yaklaşımla suça sürüklenen, mağdur yada tanık sıfatıyla adli sisteme dahil olan çocuklara ilişkin hak ve hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almak, çocuklara bilgilendirme, psiko-sosyal destek, farkındalık ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktır.

Çocuk Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çocuklara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek,

b) Adli süreçte ihtiyaç duyulan temel yaklaşım modellerini belirleyerek suça sürüklenen, mağdur veya tanık sıfatıyla adli sisteme dahil olan çocuklara suç türüne uygun destek hizmetini sunmak,

c) Adli sisteme dahil olan çocuklara yasal hakları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapmak,

ç) Çocuk hakları ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen toplantı, panel, sempozyum vb. programlara katılmak ve ulusal çocuk mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

d) Çocuklara yönelik hizmet sunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu sağlamak, çocuk yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek,

e) Çocuk hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,

f) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.