CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI İNGİLTERE PROJESİ - GENEL BİLGİLER

Proje Bilgileri: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile İngiltere Ankara Büyükelçiliği arasında yürütülen ‘Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları’ başlıklı, Türkiye’de mağdur hakları alanında suç mağdurlarına verilecek desteklere ilişkin yasal düzenlemenin oluşturulması, standartların belirlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için gerekli faaliyetleri kapsayan, Haziran 2014-Haziran 2015 yılları arasında gerçekleşecek olan ve toplam 68450£ bütçeli bir ortaklık çalışmasıdır.

Projenin hedefi: Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca yürütülen kapsayıcı Mağdur Hakları Kanun Taslağı çalışmalarına destek olmak, Türkiye’de ceza adalet sisteminde mağdurlarının konumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve farkındalığı artırmak için yapılacak çalışmalara, ilgili sivil toplum kuruluşları, barolar ve akademisyenlerin de işbirliğiyle katkıda bulunmaktır.

Projenin amacı: Türkiye’de ceza adalet sistemi içerisinde mağdur haklarıyla ilgili hizmetlerin Avrupa Birliği Direktifi (2012/29) standartlarına ulaşmasında gerekli olan yasal ve uygulamalı düzenlemelerin, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi örneklerden faydalanılarak ve ilgili sivil toplum kuruluşları, barolar ve akademisyenlerin de işbirliğiyle yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin genel bütçesi: Toplam proje bütçesi: 68 450 £

Projenin uygulama süresi: Haziran 2014 - Haziran 2015

Projenin uygulayıcısı: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere Ankara büyükelçiliği.

Projenin ana yararlanıcısı: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı.

Projenin diğer yararlanıcıları: Bulunmuyor

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal