CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI İNGİLTERE PROJESİ - PROJE BİLEŞENLERİ

Proje 4 bileşenden oluşmaktadır:

1. Mağdur hakları ve destek hizmetleri alanında iyi örnek oluşturan ülke deneyimlerinin incelenmesi

2. Yurt içindeki mağdur hakları ve destek hizmetleriyle ilgili uzman görüşlerinin alınması

3. Farklı kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve barolar ile uluslararası düzeyde bu alanda hizmet veya eğitim veren birimlerdeki uzmanlarla mağdur hakları ve destek hizmetleri konusunda görüş ve önerilerinden faydalanarak toplumun birçok farklı kesiminin bilgi üretme sürecine katılımı

4. Toplumun farklı kesimlerininsuç mağdurları ve suç mağdurlarına verilecek olan hizmetler hakkında görüş ve bilgi birikimlerinin Mağdur Hakları Daire Başkanlığı çalışmalarıyla birleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması

Söz konusu bileşenler kapsamında dört temel faaliyet gerçekleştirilecek olup, bu faaliyetler sonucunda;

1. Uluslararası Çalışma Ziyareti: Mağdur destek hizmetlerinin gelişmiş olduğu ve hizmet sağlama işleyişinin etkili olduğu yabancı ülkelere çalışma ziyareti düzenlenmesi ve bu çalışmalarda yerinde yapılan gözlemler ve belgeler ışığında elde edilen bilgilerin raporlaştırılması

2. Yerel Çalışma Ziyareti: Mağdur hakları alanında çalışmakta olan, bu konuda araştırma, inceleme ve uygulama faaliyetlerinde etkin şekilde rol alan yurt içendeki uzmanların çeşitli panel, söyleşi ve toplantılar düzenlenerek bir araya getirilmesi ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığı çalışmalarına katkı yapmalarının sağlaması

3. Uluslararası Sempozyum: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum veya kongreler yoluyla hem yabancı ülkelerden hem de ülke içinden ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, barolar, üniversiteler ve hukuk, psikoloji, eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek mağdur hakları destek hizmetleri konusunda görüş paylaşması ve bilgi üretmesinin sağlanması.

4. Broşür ve Kitapçık Hazırlama Çalıştayı:Mağdur Hakları Daire Başkanlığın destek hizmetleri alanında, toplumun farklı kesimlerinin de katılımıyla yapmış olduğu çalışmalardan elde edilen çıktıların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması için hizmet ve uygulamaların tanıtıcı web içeriği, broşür ve kitapçıkların hazırlanmasıhedeflenmektedir.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal