PROJE HAKKINDA

Suç mağdurları arasında en kırılgan gruplardan biri olan kadınlar için yargı sürecinin içinde desteklenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler özellikle aile içi şiddet ve cinsel suç mağduru kadınlar için yetersizdir. Bu proje, mevcut durumun belirleyerek eksikleri ortadan kaldırmak için strandartlarını oluşturarak erişilebilir hizmetler hale getirmede katkı sağlamayı ve yargı sürecinde suçun mağduru kadınlarla ilgili yasama çalışmalarını geliştirmek için yardımcı olmayı hedefliyor. Planlanan aktiviteler:

* Yargı sistemi içinde suç mağduru kadınlara verilecek hizmetlerin etkinliğinin artırılması ihtiyacın, risklerin, uygunluk kriterlerinin ve gerekli standartların belirlenmesi (Özellikle aile içi şiddet ve cinsel suç mağduru olanlar), gerekli olan unsurlar yargı süreci içinde ne kadar zaman süreceğinin ve kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, adliyelere iç ziyaretlerin yapılması, belirlenen şehirlerde görüşmeler yapmak ve ne tür destekler verilmesinin tanımlanmasıdır.

* Yargı sürecinde yer alan suç mağduru kadınların sorunlarını gözlemlemek ve tespit etmek amacıyla Muğla, Mardin ve Ankara'ya adliye ziyaretleri düzenlemek.

* Önceden hazırlanmış görüşme formları kullanılarak belirtilen şehirlerdeki adliyelerde suç mağduru kadınlarla doğrudan temas halinde olan her meslek grubundan (Savcılar, hakimler, sosyai çalışmacılar, mahkeme katipleri, memur ve polisler) en az 2 hızmet sağlayıcıları ile görüşmeker yapmak.

* Mağdur Hakları Yasa Taslağı hazırlıkları için yasama çalışmalarına katkıda bulunacak, tüm ilgili kurumlarla sırayla proje sonunda ve başında değerlendirme loplantısı düzenlenmesi ve ayrıca suç mağduru kadınların sorunlarına ilişkin farkındalığı arttırılması.

* Proje faaliyetlerinin çıktıları Mağdur Hakları Yasa Taslağı hazırlıklarına nasıl katkıda bulanacağının belirlenmesi.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal