ULUSLARARASI MAĞDUR HAKLARI SEMPOZYUMU

Kuruluş sürecinde bulunan Başkanlığımızın temel amacı; Mağdur Hakları Kanunu hazırlamak ve bu kanunu uygulayacak yapıyı oluşturmaktır. Bu bağlamda; Türkiye’de suç mağdurlarının temel haklarını, verilecek destek hizmetlerini, bu hizmetlerin hangi birimler tarafından yürütüleceğini, belirlemek üzere kapsayıcı Mağdur Hakları Kanun Taslağı çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar yürütülürken sivil toplum kuruluşları, barolar, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarının da görüş ve önerilerinden yararlanılmaktadır.

Bu çalışmalarda; Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinin 25 Ekim 2012 Tarih ve 2012/29/EU Sayılı ‘Suç Mağdurlarının Korumaları, Desteklenmeleri ve Haklarına Yönelik Asgari Standartların Oluşturulması’ ve 2001/220/JHA Sayılı Çerçeve Kararının Yerine Geçen Direktifi standartlarının üzerinde mevzuat ve hizmet öngörülmektedir.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca yürütülen kapsayıcı Mağdur Hakları Kanun Taslağı çalışmalarına destek olmak, Türkiye’de ceza adalet sisteminde mağdurlarının konumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Başkanlığımız koordinatörlüğünde, Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle, 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Rixos Grand Otelde "Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu" düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, ilgili bakanlar, TBMM ve hükümet temsilcileri ile İngiltere Ankara Büyükelçinin konuşmalarıyla başlaması öngörülen sempozyum, 5 oturumdan oluşacaktır ve yaklaşık olarak 25 konuşmacının sözlü sunum yapması beklenmektedir. Konuşmacılar arasında, üniversitelerde mağdur hakları alanında çalışan akademisyenler, mağdur destek hizmeti yürüten kamu kurumlarında görev yapan hakimler, uzmanlar, avukatlar, kolluk görevlileri yer almaktadır.

Bununla birlikte, uluslararası alanda mağdur destek hizmetlerinde iyi örnek teşkil eden ülkelerden ABD, İngiltere, Portekiz, Belçika, Almanya ve Macaristan’dan akademisyen, uzman ve avukatlar konuşmacı olarak yer alacaktır. Bu sempozyumda, sunum yapan konuşmacıların katkılarıyla, mağdur hakları konusu ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulama örnekleri, mağdurların toplumsal ve psiko-sosyal açıdan incelenmesi, mağdur destek hizmetleri yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının görevleri ile mağdur hakları alanında toplumsal farkındalık ve hizmet sağlayıcıların eğitimi hususlarına değinilecektir. Sempozyuma dinleyici olarak, hakim ve Cumhuriyet savcıları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve baro temsilcileri, mağdur hakları alanında eğitim vermesi hedeflenen üniversite bölüm temsilcileri ve alanda çalışan uzmanlardan oluşan yaklaşık 250 kişinin katılması beklenmektedir.

 

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal