İNGİLTERE ANKARA BÜYÜKELÇİSİ RİCHARD MOORE'NİN KONUŞMASI

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı, Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Komisyon Başkanı, değerli akademisyenler ve Adalet Bakanlığı’nın saygıdeğer çalışanları ve değerli katılımcılar,

Günaydın. Bugün, sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum.

Projeyle ilgili sözlerime başlamadan önce bunu ifade edeyim; Birleşik Krallık’ın ve bizlerin Diyarbakır’dan gelen şehit haberinden ne büyük bir üzüntü duyduğumuzu ve Karaman’daki madende mahsur kalan işçiler için dua ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Şimdi söz konusu projemize dönelim.

Bu önemli projede Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmaktan Britanya Hükümeti olarak büyük mutluluk duymaktayız. Mağdur Hakları Daire Başkanlığı mağdurlarla ilgilenecek özel bir birim olarak mağdurlara suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak ve suç sonrası mağduriyetler yaşanmasının önüne geçmek amacıyla kurulmuştur ve biz de Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği olarak söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Bildiğiniz gibi, mağdur hakları dünyada 1980li yıllarda önem kazanmış ve bu tarihten sonra mağdur haklarına ayrıntılı olarak yer verilmeye başlanmıştır. Türkiye de 2000li yıllarda yaptığı yasal düzenlemelerle dünyadaki bu değişime ayak uydurmuş ve suç mağdurlarına gereken önemi vermeye başlamıştır. Türk Hükümeti’nin bu alandaki çalışmaları gerçekten övgüye değer.

Affınıza sığınarak Birleşik Krallıktaki mağdur haklarıyla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum.

İngiltere’de suçtan doğan mağduriyetin giderilmesi kurumu, “Tazminat Talimatı” olarak adlandırılmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. İngiltere sisteminde değinilmesi gereken bir diğer müessese de “Mağdur Destek Örgütleri”dir. İngiltere’de 1974 yılından beri hizmet veren bu örgütler 2007 yılında 1.7 milyon kişiye yardım etmiş ve yardım alanların yarısının 11-16 yas grubundaki çocuk veya gençler olduğu görülmüştür. İngiltere’deki mağdur destek servisleri ülkedeki bütün adliye binalarında kendilerine ayrılmış bir büroda “Şahit Hizmetleri” adı altında hizmet sunmaktadırlar. Bu servisler suçtan etkilenen mağdurlara, ailelerine ve arkadaşlarına mahkeme öncesinde, mahkeme sırasında ve sonrasında gerektiğinde mahrem ve ücretsiz destek vermektedir.

Türkiye’de ise Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi ile birlikte Ağustos 2014’te yürütmeye başladığımız ve Adalet Akademisi’nin de uygulayıcı taraf olarak dahil olduğu projemizin amacı mağdur hakları alanında akademisyenler, barolar, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak yasal ve kurumsal yapının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Elçiliğimizin Avrupa’yı Birleştirme Fonu kapsamında yürütülen proje iki yıl süreli olup aynı zamanda kamuoyuna yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de içermektedir.

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili gereken reformların yapılması konusundaki kararlılığını takdirle karşılıyoruz. Bu konuda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu süreçte Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmak Elçiliğimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin önemli bir parçası oldu. Mağdur Hakları alanında yürüttüğümüz proje ortak çalışmalarımızın sonuncusudur. Önümüzdeki dönemde Bakanlığınızla temel haklar ve hukukun üstünlüğü konularında çalışmalarımıza devam etmek istediğimizi belirtmek isterim.

Sözlerime son vermeden önce, bir kez daha Britanya Hükümetinin Türkiye’nin AB üyeliğine ve mağdur hakları konusunda yapılacak çalışmalara vermiş olduğu desteğin ve bu amaçla sizlerle birlikte çalışma konusundaki kararlılığının altını çizmek istiyorum. Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye için olduğu kadar AB için de faydalı olacağı inancındayız. Reform sürecinizde ileriye attığınız her adım Türkiye’nin üyelik savunmasını daha da güçlendiriyor. Ve dolayısıyla, bugünkü gibi projelerin sonuç elde etmesi de çok daha büyük bir önem kazanıyor.

Bir kez daha Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesine, Adalet Akademisi’ne ve Elçiliğimizin proje ekibine ve bu projeye dâhil olan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal