Görevlerimiz

-Mağdurlara yönelik müdahale programları geliştirmesi


-Suça maruz kalan kişilerin bilgilendirilmesi


-Psiko-sosyal destek hizmetleri verilmesi


-Mağdur Hakları Kılavuzunun hazırlanması


-Eğitim faaliyetlerine destek verilmesi


-Alternatif tazmin programlarına destek verilmesi


-Mağdurların ikincil örselenmelerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması


-Adli süreçte bilgilendirici ve koruyucu uygulamalar geliştirilmesi (AGO, ADM)


-Bu alanda çalışmalar yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemesi


-Araştırma, inceleme ve analizler yapılması


-Projeler hazırlanması ve yürütülmesi


-Mevzuat çalışmaları yapılması