Görevlerimiz

1- Mağdur Hakları Kanunu Taslağını Hazırlamak

2- Mağdurların İstihdamına Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak

3- Mağdurların Sanıklardan Çeşitli Nedenlerle Tazmin Etme Olanağı Bulamadıkları Zararlarının Devlet Tarafından Tazmini İçin Gerekli Faaliyetlerde Bulunmak

4- Cinsel Suç Mağdurlarına Yönelik Koruyucu Mevzuat Düzenlemek

5- Kolluk ve Diğer Kamu Görevlilerinin Vazifelerini İfa Sırasında Mutlak Surette Uymak Zorunda Olacakları "Mağdur Hakları Kılavuzu"nu Oluşturmak

6- Suça Maruz Kalan Mağdurların Bilgilendirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak

7- Mağdurlara Psiko-Sosyal Destek Hizmeti Verilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak

8- Mağdurlara Sosyal ve Ekonomik Destek Verilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak

9- Mağdurlara Yönelik Alternatif Tazmin Programları Geliştirmek

10- Mağdurlara Yönelik Temel Müdahale Programları Geliştirmek

11- Uluslararası Gelişmeleri ve Uygulamaları Takip Etmek İçin Projeler Üretmek

12- Mağdurlara Yönelik Yardım Organizasyonlarını Desteklemek ve Organize Etmek