İdari İşler Müdürlüğü

Başkanlığımız merkez teşkilatının idari işleri ve personel ile ilgili izin, özlük ve diğer işlemleri yapmak üzere kurulmuştur.

Ayrıca taşra teşkilatının kurulması ile birlikte taşra teşkilatında bulunan personelin özellikle Sosyal Çalışma Görevlileri ve müdürlerin, mesleğe kabul, atanma, nakil, izin, özlük ve diğer işlemlerine yönelik süreçleri Personel Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütmek amacıyla kurulmuştur.