İstanbul Anadolu Adliyesi "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Ziyaret Programı

Başkanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, kırılgan suç mağdurlarına psiko-sosyal destek vermek amacıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlığımız temsilcileri ve proje uzmanları ile birlikte 13-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı, Komisyon Başkanı, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, avukatlar ve ADM personeli ziyaret edilmiş sonrasında ise ADM işleyişi ve uygulama konusunda değerlendirme toplantıları yapılmıştır.