Kadın Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kadın Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; adli süreçte mağdur kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almak, mağdur kadınlara bilgilendirme, psiko-sosyal destek, farkındalık ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktır.

Kadın Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kadın mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek,

b) Adli süreçte ihtiyaç duyulan temel yaklaşım modellerini belirleyerek kadın mağdurlara suç türüne uygun destek hizmetini sunmak,

c) Şiddet suçu ve diğer suçlara maruz kalarak adli sisteme dahil olan kadın mağdurlara yasal hakları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapmak,

ç) Kadın hakları ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen toplantı, panel, sempozyum vb. programlara katılmak ve ulusal kadın mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

d) Kadınlara yönelik hizmet sunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu sağlamak, kadın yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek,

e) Kadın hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,

f) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.