Mağdurların cezai takibatlardaki durumu hakkındaki 15 Mart 2001 tarihli "Konsey Çerçeve Kararı"

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal