Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; kırılgan gruba dahil olan yaşlı mağdurlar, engelli mağdurlar, cinsel suç, aile içi şiddet, insan ticareti ve terör mağdurları ile kırılgan gruba dahil olmayan diğer mağdurlara yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almak, bu mağdurlara bilgilendirme, psiko-sosyal destek, farkındalık ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktır.

Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek,

b) Adli süreçte ihtiyaç duyulan temel yaklaşım modellerini belirleyerek adli sisteme dahil olan mağdurlara türüne uygun destek hizmetini sunmak,

c) Adli sisteme dahil olan mağdurlara yasal hakları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapmak,

ç) Mağdur hakları ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen toplantı, panel, sempozyum vb. programlara katılmak ve ulusal çocuk mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

d) Mağdurlara yönelik hizmet sunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu sağlamak, mağdur yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek,

e) Mağdur hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,

f) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.