Malatya Adliyesi "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Açılış ve Ziyaret Programı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, kırılgan suç mağdurlarına psiko-sosyal destek vermek amacıyla pilot 7 ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Asiye Karababa'nın da katılımı ile Malatya Adalet Sarayı'nda açılmıştır.


Başkanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, 7 pilot il arasında olan Malatya Adliyesi’nde de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlığımız temsilcileri ve proje uzmanları ile birlikte 02-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Malatya Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı, Komisyon Başkanı, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, avukatlar ve ADM personeli ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.