Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CeMRe)

PROJE ÖZETİ

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın başlıca hedefleri arasında; tüm suç mağdurlarının sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulabilecek yardım ve destek hizmetleri konusunda bilgilendirilmeleri, başta suç mağduru kadınlar ve çocuklar olmak üzere kırılgan gruba mensup mağdurların adli süreçte etkin şekilde desteklenerek adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için Mağdur Hakları Daire Başkanlığı uluslararası platformda çeşitli paydaşlarla işbirliği içerisinde birtakım projelerde yer almaktadır. Bu kapsamda Adalet, İçişleri ve Temel Haklar başlığında, Yargı ve Temel Haklar Alt Sektöründe IPA II Kapsamında Eşleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmek üzere Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Mağdur Haklarına Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi başlıklı proje için başvuruda bulunulmuş ve anılan Proje teklifi kabul edilmiştir.

Projenin amacı, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır.

Eşleştirme Projesi İspanya Krallığı ve Türkiye arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek olup, uygulama süresi 24 aydır ve projenin bütçesi toplam 2.200.000 euro’dur