Samsun Adliyesi "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Açılış ve Ziyaret Programı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, kırılgan suç mağdurlarına psiko-sosyal destek vermek amacıyla pilot 7 ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) Mağdur Hakları Daire Başkanı Sayın Ramazan Gürkan’ın da katılımı ile Samsun Adalet Sarayı'nda açılmıştır.


Başkanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, 7 pilot il arasında olan Samsun Adliyesi’nde de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlığımız temsilcileri ve proje uzmanları ile birlikte 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında, Samsun Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı, Komisyon Başkanı, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, avukatlar ve ADM personeli ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.