Tanık Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tanık Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; adli süreçte tanıklara yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almaktır.

Tanık Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yargılamanın ve delil sisteminin temel unsuru olan tanıkların yasal hakları ve görevleri konusunda bilgilendirme yapmak,

b) Gerekmesi halinde tanıklara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek,

c) Tanık Ücret tarifesini belirlemek,

ç) Tanıklık kurumu konusunda farkındalık sağlayıcı programlar düzenlemek,

d) Tanık hakları ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen toplantı, panel, sempozyum vb. programlara katılmak ve ulusal tanık mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Tanık hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,

f) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.