Tazminat Hizmetleri Müdürlüğü (Faal değil)

Türkiye tarafından imzalanan “Şiddet Suçu Mağdurlarının Zararlarının Devlet Tarafından Giderimi İçin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Bakanlığımızca daha önce “Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanmış ancak yasalaşamamıştır.

Bakanlığımızca; mağdur hakları alanında temel bir kanun tasarısı hazırlamak ve diğer kanunlardaki eksiklikleri tespit ederek gerekmesi hâlinde değişiklik yapmak amacıyla bir Bilim Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Kanun tasarısına daha önce hazırlanan tasarının hükümleri dercedilmiştir. Tasarıda; mağdurların zararının tespitine ve ödenmesine yönelik hükümlere yer verilmiş, bu işlemlere yönelik organizasyon kurgulanmıştır.

Tazminata ilişkin kararlarda son onay mercii başkanlık olarak düşünülmüştür. Bu işlemleri yerine getirmek üzere, merkezde bir müdürlük taşrada ise bir büro öngörülmektedir.