Türkiye'de Çocuklar için Onarıcı Adalet, Alternatifler ve Mağdur Odaklı Yaklaşımların Güçlendirilmesi Proje Teklifi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

"Türkiye'de Çocuklar için Onarıcı Adalet, Alternatifler ve Mağdur Odaklı Yaklaşımların Güçlendirilmesi Proje Teklifi” bilgilendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Taslak proje çalışmasının daha iyi bir noktaya getirilmesi için projede çalışılması düşünülen konularda çalışmalar yürüten ilgili birim temsilcileri ile bir araya gelinerek, taslak proje önerisine son hali verilmiştir.

Toplantıya Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan ve UNICEF temsilcisi Göktan Koçyıldırım ile, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve UNICEF temsilcileri katılmıştır.

Projenin temel hareket noktaları olarak, kanunla ilişki hâlinde olan çocukların onarıcı bir yaklaşımla daha iyi korunmasının sağlanması, çocuklara ikinci bir şans verilmesi ve Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin uluslararası standartlara uygun hâle getirilmesi olduğu ifade edilmiştir.

Türk yargı sisteminin kanunla ilişki hâlinde olan çocuklara (suça sürüklenen, mağdur, tanık vb.) yönelik çok sektörlü, toplum temelli, çocuk dostu ve onarıcı süreçler ile alternatif tedbirleri geliştirebilme ve uygulayabilme kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin beklenen çıktılarıyla; çocuk adalet sisteminin kanunla ilişki halinde olan çocuklara yönelik toplum temelli onarıcı diversiyon (yönlendirme) tedbirlerinin geliştirilmesi, kanunla ihtilaf halindeki çocuklar bakımından hapsedilmenin son çare olarak kullanılmasını sağlayabilmek için gereken alternatif tedbirler ile çocuk dostu denetimli serbestlik yapılarının güçlendirilmesi de düşünülmektedir.

Anılan proje teklifi üzerinde son düzeltmeler yapılmış ve teklif Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.