Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi Kapsamında Samsun Adliyesi Saha Ziyareti

Bakanlığımız ve Birleşik Krallık işbirliğinde yürütülen "Yardımcı Yargı Personelinin Standartlarının Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi" kapsamında 07 - 09 Ekim 2019 tarihlerinde Samsun adliyesine bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

Çalışma ziyareti Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sevilay Karagöz ve Birleşik Krallık Proje Lideri Paula Jack’in açılış konuşmaları ile başlamış ve üç gün boyunca grup çalışmaları ile devam etmiştir. Çalışma ziyaretine Birleşik Krallık proje uzmanları, Samsun Adliyesinde aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri (sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog) katılım sağlamıştır.

Bu kapsamda;

- Birleşik Krallık proje uzmanları tarafından hazırlanan yeni sosyal inceleme raporları (SİR) şablonları tanıtılmış ve yeni şablonlar üzerinde detaylı şekilde çalışılmış, şablonlara ilişkin değerlendirmeler ve geri bildirimler alınmıştır. Yeni SİR şablonları pilot uygulamaları ve uygulamaların izlenilmesine devam edilmektedir.

- Yine adli görüşme odalarının (AGO) etkin kullanımı konusunda, Cumhuriyet savcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve farkındalık artırıcı bilgilendirmelerde bulunulmuştur.