BAKANLIĞIMIZCA ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.