Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Eşleştirme Projesinin 1. Yürütme Kurulu Toplantısı

Başkanlığımız ve İspanya Krallığı tarafından yürütülmekte olan Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) eşleştirme projesinin 1. Yürütme Kurulu toplantısı 06/07/2017 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin SAKARYA başkanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya her iki ülke proje liderleri, AB delegasyonu, AB Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Adalet Bakanlığı birimleri ile çeşitli kamu kurum ve STK temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda her iki ülke proje lideri, proje ve mağdur hakları alanında yapılan çalışmalara ilişkin olarak katılımcılara sunum yapılmış ve projenin birinci çeyreğinde yapılan faaliyetler hakkında katılımcıların görüşleri ile toplantıya son verilmiştir.