Görevlerimiz

-Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek


-Hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak


- Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek


-Kırılgan suç mağdurlarına yönelik hak ve hizmetleri geliştirilmek


-Tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak


-Adli süreçte psiko-sosyal destek hizmetlerini geliştirmek


-Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak


-Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetler geliştirilmek


-Adli yardım hizmetlerinin etkin şekilde işleyişine yönelik çalışmalar yapmak


-Mağdur hakları alanında kamu kurum ve kuruluşları veya STK lar ile işbirliği yapmak


-Mağdurların her alanda desteklenmesi amacıyla farkındalık artırıcı faaliyetlerde bulunmak