Mağdurların İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi İkinci Çalıştayı

İspanya Krallığı ile ortak yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin mevcut hukuki çerçevenin ve uygulamanın analizi ile ihtiyaçlarının belirlenmesi bileşenin 1.4 Mağdurların ihtiyaçlarının analizi ve tespit edilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 25-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İspanya’dan dört kısa dönem uzman (hâkim) ile çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katılım sağlamıştır.

Projenin bu faaliyeti kapsamında Mağdurların İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi Birinci Çalıştayı’nda hazırlanmış olan anket ve görüşme sorularına son şekli verilmiş olup, yedi pilot ilde anket ve görüşmelerin suç mağdurlarına hizmet sunan hangi meslek gruplarına ve ne şekilde uygulanacağına dair kararlar alınmıştır.