Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yürütülen Projeler

Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” 1 Nisan 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup 1 Nisan 2022 tarihine kadar sonuçlanması öngörülmektedir. 

Proje, “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama I”in kazanımları ve sonuçları doğrultusunda, Türkiye’de adli yardım uygulamalarına yönelik daha koordineli, nitelikli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmesini ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin çalışmaların artırılması için performans yönetimi araçları ve mekanizmalarının faaliyet göstermesine ilişkin farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Projenin hedeflenen sonuçları koordinasyon, sistem geliştirme, kapasite geliştirme ve farkındalığın artırılması başlıkları altında belirlenmiştir.  

Antalya, Rize, Mardin, Denizli, Balıkesir, Nevşehir ve Samsun illeri Proje kapsamında pilot iller olarak belirlenmiştir. Söz konusu pilot illerde yer alan barolarda Şiddet Önleme Merkezleri (ŞÖM) kurulacaktır. Bu merkezlerde şiddet mağduru kadınlara bu alanda eğitim almış avukatlar tarafından adli yardım hizmeti sunulması öngörülmektedir.

Yine proje kapsamında bu merkezlerde görev yapacak avukatlara eğitim verilecektir. 

Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Programı olan Yatay Destek-II (Horizontal Facility-II) programı kapsamında, Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve AB Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi” Kasım 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. 

Projenin hedeflenen çıktıları arasında polis ve jandarma dahil kolluk ve yargı görevlileri ve destek hizmeti sağlayıcılarına yönelik aday ve hizmet içi eğitimin güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kurumlu yaklaşımların güçlendirilmesi, şiddet mağduru kadınların ihtiyaçlarına yönelik sunulan adli destek hizmetlerinin kapasitelerini geliştirmesi, kadına yönelik şiddet davalarına yönelik idari veri sistemi, bilgi toplama ve verilerin analizi konusunda bilgi düzeyinin artırılması başlıkları yer almaktadır. 

Proje çok paydaşlı olmakla birlikte üçüncü bileşeni kapsamında; Adli Görüşme Odaları ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde hizmet sunan adli destek görevlilerinin kapasitelerinin artırılması hususunda faaliyetler icra edilmesi ile birlikte kadına yönelik şiddet vakalarında yönelik çok kurumlu yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Başkanlığımızca yürütülen bileşen kapsamında, Adli Görüşme Odaları ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışan adli destek görevlileri için vaka yönetimi ve adli görüşme tekniklerini içerecek şekilde bir rehberin ve eğitim modüllerinin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi, müdürlükler hakkında farkındalığı artırıcı broşürler ve bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve yine farkındalığı artırıcı bölgesel seminerlerin düzenlenmesi faaliyetleri yer almaktadır. 

 
Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Kamu Hizmetlerine Erişimin ve Başvuru Kaynaklarının Geliştirilmesi Projesi” Kasım 2020 tarihi itibari ile uygulanmaya başlamış olup, projenin Kasım 2021 tarihine kadar sonuçlanması öngörülmektedir.

Projenin hedeflenen çıktıları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler raporunun hazırlanması, kadına yönelik şiddet mağdurlarına özel hizmet sağlayan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, mevcut kadına yönelik şiddet müdahale mekanizmaları ve adli yardım hizmet sunumu ve koordinasyonunun iyileştirilmesi için desteklenen barolar hakkında adalet faktörlerinin farkındalığının artırılması ve baroların adli yardım hizmet sunumu ve koordinasyon konusunda desteklenmesi başlıkları yer almaktadır.

Bu kapsamda pilot olarak belirlenecek 12 ile ziyaret gerçekleştirilerek kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan aktörlerin bir araya gelip uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerin yapılacağı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin bilgilendirme ve yönlendirme bürosunda görevli 30 personele iletişim teknikleri/mağdura yaklaşım konularını içeren eğitici eğitimi verilecektir, eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim alan kişilerle birlikte 150 personele eğitim verilecektir.