Temel Değerler

Adalet, eşitlik ve dürüstlük 
Hukukun üstünlüğü ve onarıcı adalet
Sosyal hukuk devleti
Mağdurun haklarına saygı
Mağdurun onuruna saygı
Mağdurun beklentilerine duyarlılık 
Mağduriyetin anlaşılması
Mağdurun mahremiyetinin korunması
Mağdurun süreci anlamlandırmasına saygı
Mağdurların bireysel olarak değerlendirilmesi
Adli sürece dair etkin bilgilendirme
Mesleki etik ve değerlere bağlılık 
Uzmanlık ve gönüllüğe dayalı erişilebilir, etkili ve çözüm odaklı hizmet
Kurumlararası işbirliğini önemseme