Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Suça sürüklenen, mağdur veya tanık sıfatıyla adli sisteme dâhil olan çocuklara yönelik psikososyal müdahale ve temel yaklaşım programları geliştirmek.

Adli sisteme dâhil olan çocukları sahip oldukları haklar ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Çocuk adaleti alanındaki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ile çocukların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

Çocuklara yönelik hizmet sunan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.

Çocuk hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek.