Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Tanıkları sahip oldukları haklar ile görev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütmek.

Yaşlı ve engelliler ile mülteci ve geçici koruma altındaki yabancılar gibi kırılgan gruba dâhil mağdurları sahip oldukları haklar ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütmek.

Tanık ve mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.

Tanıklığın önem ve değerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar yürütmek.

Bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Bu alanda hizmet sunan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.

Bu kişilere ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek.