Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Kadın mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.

Adli sisteme dâhil olan kadın mağdurları sahip oldukları haklar ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin arttırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek.

Şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet sunan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.