Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-2025