Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Görüşler
Dökümanlar
Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi / Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemlerinin Yerine Getirilmesinde Yazı İşleri Müdürlüğünde Görev Yapan Zabıt Kâtiplerinin, Müdürlüğün Diğer Personeli ile Birlikte Aslî Görevli Oldukları Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesinde Görevlendirilen Zâbıt Katibine Ücret Ödemesi Konulu Görüş Çocuğun Bakım ve Gözetimini Üstlenen Üçüncü Kişilere Yükümlü Sıfatıyla Teslim Emri Tebliği Yapılmasının Mümkün Olmadığı Konulu Görüş Çocuk Görüşme Merkezlerinin Belirlenmesi, Oluşturulması, Tefrişi, Temizliği ve Güvenliği ile Isınmasının Sağlanması için Bakanlığımız Bütçesinden Ödeme Yapılamayacağı Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemlerinde Tek Ücret-İki Ayrı Ücret Ödenmesi Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Ara Karar ve Gerekçeli Kararın Uygulanması Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Sürecinde -Diğer Kişiler- Bağlamında Şoför İle Kolluğa Ücret Ödenip Ödenmeyeceği Konulu Görüş Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesinde Zorunlu Yol Masraflarının Ödenmesi Konulu Görüş Tahliye, Izin ve Firar Durumunun Bazı Suç Mağdurlarına Bildirilmesi Konulu Görüş 6284 Sayılı Kanunun Kapsamı Konulu Görüş 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararlarının Tebliği Konulu Görüş Heyet İstemli Sosyal İnceleme Raporu Hazırlanması Konulu Görüş