Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Personel ve İdari İşler Bürosu

Başkanlığımıza bağlı Personel ve İdari İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Başkanlığın faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan idari işleri planlamak ve yürütmek, gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

Başkanlığa ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

Başkanlığımızda görev yapan hâkim ve personelin göreve başlama, ayrılma ve izin gibi durumlarıyla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak.

Başkanlığa tahsis edilen ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

Mutemetlik işlemlerini yapmak.

Her türlü teknik, bakım ve onarım işlerini yaptırmak.

Başkanlığın taşınır kayıtlarını tutmak.