Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat ve Görüş Bürosu

Başkanlığımıza bağlı Mevzuat ve Görüş Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Başkanlığımız görev alanına giren hizmetlerin sunumu sırasında uygulamada yaşanılan sorunlar hakkında kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat çerçevesinde görüş taleplerini karşılamak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görev alanımız itibariyle gönderilen yazılı soru önergelerine görüş bildirmek.

İlgili kurumlar tarafından mağdur hakları başta olmak üzere görev alanımızda yer alan konularda yapılan mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.

Mağdur hakları ve uygulamalarının geliştirilmesi konusunda ikincil mevzuat çalışmaları yapmak