Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başkanlığımıza bağlı Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Kadın mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.

Kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek.

Şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.